• +381 11 414 04 74
  • office@egzakta.rs

Sistematski pregled je elaborat kojim, nakon kontrole dokumentacije i internih akata, dijagnostikujemo  faktore rizika, neispravnosti i probleme u tekućem finansijskom poslovanju kompanije koja je predmet pregleda. Ovim elaboratom naš tim, sastavljen od računovođa, revizora, poreskih savetnika i finansijskih analitičara, daje predlog mera za uspostavljanje pravilnog rada i potencijalnog daljeg razvoja kompanije. SI je i kontrolni mehanizam za  upoznavanje rizika prilikom otpočinjanja saradnje sa klijentima.

Ovu našu uslugu koriste privredni subjekti i finansijske institucije prilikom:

☑   Saradnje sa novim poslovnim partnerima

☑   Utvrđivanja kreditnog limita

☑   Odobrenja kreditnih sredstava

☑   Otpočinjanja specifičnih poslovnih aranžmana

☑   Investicionih poduhvata

☑   Eksterna provera uspešnosti poslovanja za potrebe menadžmenta