• +381 11 414 04 74
  • office@egzakta.rs

Vršimo podršku poslovanju klijenata kako bi se maksimalno optimizovale poreske obaveze, kroz naše usluge koje obuhvataju:

☑   Izradu elaborata o transfernim cenama

☑   Poresku optimizaciju

☑   Savetovanje u vezi sa Porezom na dodatu vrednost

☑   Savetovanje u vezi sa Porezom na dobit

☑   Savetovanje u vezi sa Porezom na dohodak

☑   Savetovanje u vezi sa Porezom po odbitku

☑   Pripremu i podnošenje poreskih prijava

☑   Optimizacija iskazane dobiti

☑   Optimalno plaćanje poreza