• +381 11 414 04 74
  • office@egzakta.rs

“Poslovni plan svodi se na upravljanje kompanijom na papiru”

McGraw-Hill,1994

Izrada biznis ili poslovnog plana može imati internu ili eksternu namenu, u zavisnosti od potrebe i cilja koji se želi postići.
Možemo pričati o više namena. Pre svega opšte prihvaćeno mišljenje je da služi isključivo kao alat za prikupljanje eksternog finansiranja, pre svega u našem okruženju od strane komercijalnih banaka (najzastupljeniji način finansiranja investicionih ciklusa SME segmenta privrede), fondova ili drugih izvora.
Potrebu za izradom biznis planova posmatramo po Chandlerovoj definiciji koji je objašnjava kao “Određivanje bazičnih dugoročnih ciljeva i zadataka preduzeća i prilagođavanje pravca akcije i alokacije resursa neophodnih za realizaciju ciljeva.” Ovakvim pristupom može se definisati najbolji put nezavisno od principa o kom se razmišlja, principu investicije, principu finansiranja ili principu dividende u cilju utvrđivanja generalne ili generičke strategije.

Biznis planom analiziramo pozicioniranost na tržištu, potrebe i isplativost Vaših novih poslovnih poduhvata, koje treba da predstavite potencijalnim finansijerima/investitorima, kako bi sagledali rizik ulaganja u određeni poslovni poduhvat/projekat u slučaju:
☑   Potrebe za dokapitalizacijom zbog nedostatka finansijskih sredstava
☑   Ulaganja/rekonstrukcije u nove/postojeće pogone
☑   Otvaranja ili reorganizacije preduzeća
☑   Finansiranja jednokratnih poslova izvoza, osvajanja novih tržišta, lansiranje novog proizvoda i sl.

Studiju izvodljivosti pripremamo u cilju donošenja investicione odluke po pitanju tržišno/finansijske isplativosti i organizaciono/tehničke izvodljivosti. Izradom studije predstavljamo opravdanost, racionalnost, isplativost, uspešnost i prihvatljivost realizacije vaše investicione ideje/projekta. Prilikom izrade studije, posebnu pažnju posvećujemo nacionalnom vrednovanju projekta, imajući u vidu podršku i uslove finansiranja od strane domaćih i međunarodnih razvojnih finansijskih institucija.
Višegodišnjim znanjem iz oblasti finansija i poznavanjem tržišnih uslova, našim klijentima nudimo zastupanje kod banaka i finansijskih institucija u cilju obezbeđenja najpovoljnijih uslova poslovanja i obezbeđenja investicionih sredstava. Našom uslugom, klijentima donosimo novu vrednost – vi se bavite poslom u kome ste dobri, a mi pružamo najkvalitetniji servis u finansijskom domenu kroz obezbeđenje finansijskih sredstava, optimizaciju procesa i pregovaranje, potrebno prilagođavanje specifičnim uslovima.

Naše usluge iz ove oblasti obuhvataju:
☑   Pregovaranje sa finansijskim institucijama (preliminarno – do donošenja konačne ponude)
☑   Izrada i dostavljanje potrebne dokumentacije i informacija za odobrenje plasmana/finansiranja
☑   Komunikacija sa RISK-om finansijskih institucija
☑   Prikupljanje ponuda za finansiranje, sa procenom i analizom onih najpovoljnijih u skladu sa zahtevom i očekivanjem klijenta
☑   Pregovaranje o uslovima finansiranja
☑   Usaglašavanje i kontrola (pred)Ugovorne i prateće dokumentacije
☑   Pravna pomoć i tumačenje prilikom ugovaranja
☑   Ostale radnje vezane za odobrenje finansiranja
☑   Komunikacija sa bankama i priprema dokumentacije za realizaciju tranši namenskog puštanja sredstava
☑   Komunikacija sa bankama i priprema dokumentacije za praćenje investicije od povlačenja sredstava do kraja otplate/trajanja kredita
☑   Analiza tehničko-tehnoloških planova
☑   Analiza idejnih rešenja i glavnih projekata