• +381 11 414 04 74
  • office@egzakta.rs

A c c o u n t i n g

Knjigovodstveno-Računovodstvene Usluge
Knjigovodstvene usluge su značajan segment rada svake kompanije iz koga proizilaze verodostojnost, tačnost i urednost poslovanja, što je osnova daljeg praćenja i organizacije rada kompanije. Višedecenijsko iskustvo u radu sa klijentima preporučuje nas kao respektabilnu kompaniju, za pružanje kompletnog paketa knjigovodstveno-računovodstvenih usluga, a sve u duhu domaćinskog pristupa, što je naš moto i vodilja poslovanja.
Sistematski pregled (SI)
Sistematski pregled je elaborat kojim, nakon kontrole dokumentacije i internih akata, dijagnostikujemo faktore rizika, neispravnosti i probleme u tekućem finansijskom poslovanju kompanije koja je predmet pregleda. Ovim elaboratom naš tim, sastavljen od računovođa, revizora, poreskih savetnika i finansijskih analitičara, daje predlog mera za uspostavljanje pravilnog rada i potencijalnog daljeg razvoja kompanije.

Izrada Biznis Plana, Investicione Studije I Apliciranje Kod Finansijskih Institucija
Izrada biznis ili poslovnog plana može imati internu ili eksternu namenu, u zavisnosti od potrebe i cilja koji se želi postići. Možemo pričati o više namena. Pre svega opšte prihvaćeno mišljenje je da služi isključivo kao alat za prikupljanje eksternog finansiranja, pre svega u našem okruženju od strane komercijalnih banaka (najzastupljeniji način finansiranja investicionih ciklusa SME segmenta privrede), fondova ili drugih izvora.
Upravljačka Funkcija Finansijskog Direktora
Finansijski direktor upravlja poslovanjem i finansijama kompanije, finansijskim rizicima, učestvuje u svim strateškim i taktičkim pitanjima upravljanja budžetom, analizira troškove, obezbeđuje  likvidnost, stabilnost i potrebna sredstva. Smatra se jednom od najbitnijih pozicija u svakoj kompaniji, što podrazumeva stručnost, znanje, komunikacione veštine i menadžerski pristup upravljanja.


Poresko savetovanje
Vršimo podršku poslovanju klijenata kako bi se maksimalno optimizovale poreske obaveze, kroz naše usluge

Ako ste zainteresovani za naše usluge, želite konsultacije ili dogovor oko saradnje, pozovite nas ili ostavite Vaše podatke,

Naši kontakt podaci


  ✆  +381 11 414 04 74
        +381 11 414 04 75


  ♟  Cara Dušana 205/A, Zemun


   ✉  office@egzakta.rs

Popunite formular, kontaktiraćemo mi vas