• +381 11 414 04 74
  • office@egzakta.rs

Sistematski pregled je elaborat kojim, nakon kontrole dokumentacije i internih akata, dijagnostifikujemo faktore rizika, neispravnosti i probleme u tekućem finansijskom poslovanju kompanije koja je predmet pregleda. Ovim elaboratom naš tim, sastavljen od računovođa, revizora, poreskih savetnika i finansijskih analitičara, daje predlog mera za uspostavljanje pravilnog rada i potencijalnog daljeg razvoja kompanije. SI je i kontrolni mehanizam za upoznavanje rizika prilikom otpočinjanja saradnje sa klijentima.
Ovu našu uslugu koriste privredni subjekti i finansijske institucije prilikom:
• Saradnje sa novim poslovnim partnerima
• Utvrđivanja kreditnog limita
• Odobrenja kreditnih sredstava
• Otpočinjanja specifičnih poslovnih aranžmana
• Investicionih poduhvata

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments