• +381 11 414 04 74
  • office@egzakta.rs

Vršimo podršku poslovanju klijenata kako bi se maksimalno optimizovale poreske obaveze, kroz naše usluge koje obuhvataju:

  • Izradu elaborata o transfernim cenama
  • Poresku optimizaciju
  • Savetovanje u vezi sa Porezom na dodatu vrednost
  • Savetovanje u vezi sa Porezom na dobit
  • Savetovanje u vezi sa Porezom na dohodak
  • Savetovanje u vezi sa Porezom po odbitku
  • Pripremu i podnošenje poreskih prijava
  • Optimizacija iskazane dobiti

Optimalno plaćanje poreza

Add Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments